Моє кредо: "Зробити все, щоб запалити вогник цікавості, пробудити інтерес до математики".

Проблема над якою працюю: " Використання інноваційних методик на уроках математики"

100_0727
100_1147
100_0416
                                          Актуальність проблеми
Нагальною потребою сучасної системи освіти при викладанні математики є впровадження нових форм та методів навчання і виховання, що забезпечують розвиток кожного школяра. Розв’язанню цієї проблеми сприяє впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках математики. Саме вони ефективніше, ніж інші педагогічні технології сприяють інтелектуальному, соціальному і духовному розвитку школяра, готовності жити і працювати у гуманному, демократичному суспільстві.
 Проблема, над якою я працюю «Використання інноваційних методик на уроках математики» і вважаю, що це забезпечується обґрунтованим поєднанням традиційних і інтерактивних методів навчання, ефективним підбором змісту навчального матеріалу, широкого використання проблемної ситуації з опорою на зону найближчого розвитку учнів, створенням емоційно-доброзичливої пошукової атмосфери.
Тому уроки математики будую як за традиційною схемою, так і з використанням інноваційних технологій.
                         Опис досвіду роботи з проблеми
«Використання інноваційних методик на уроках математики»
Залежно від мети уроку та форми навчальної діяльності учнів застосовую такі моделі інтерактивного навчання:
 • інтерактивні технології кооперативного навчання;
 • інтерактивні технології колективно – групового навчання;
 • інтерактивні технології ситуативного моделювання;
 • технології опрацювання дискусійних питань.
Розглянемо детальніше, які прийоми та методи я використовую на певному етапі уроку.
Організація початку уроку.
Мотивація – початковий етап уроку, покликаний сконцентрувати увагу учнів на досліджуваному матеріалі, зацікавити їх, показати необхідність чи користь вивчення матеріалу. Від мотивації багато в чому залежить ефективність засвоєння навчального матеріалу.
На етапі мотивації стараюся сфокусувати увагу дітей на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми. Використовую такі прийоми:
 • коротку розповідь вчителя
 • бесіду
 • прийом «Дивуй!»
 • відстрочену загадку
 • кросворд (розгадати або скласти до теми)
 • прийом «Мозковий штурм»
 • цікаві задачі та задачі-жарти, числові, геометричні головоломки, математичні ребуси  
             Наприклад, на уроці математики у 5 класі при вивченні темі «Натуральні числа», використовую кросворд, прийом «Дивуй!», а у 7 класі по темі «Множення многочлена на многочлен», використовую «Мозковий штурм», відстрочену загадку.
              На етапі перевірки домашнього завдання використовую такі педагогічні прийоми:
 • інтелектуальна розминка
 • «Вірю - не вірю»
 • «Так-ні»
Наприклад, у 5 класі на етапі перевірки домашнього завдання, використовую гру «Так – ні»:
 Дайте відповідь на запитання так або ні:
1. Кут, менший за розгорнутий,— тупий.
2. Будь-який гострий кут менший за половину розгорнутого кута.
3. Кут, більший від прямого,— тупий.
4. Кут, менший за прямий,— гострий.
5. Сума гострого і прямого кутів — тупий кут.
6. Половина тупого кута — гострий кут.
 • Бліц-опитування по ланцюжку
 • Знайди помилку
 Наприклад, при вивченні теми «Числові нерівності» у 9 класі зображала числові проміжки  на координатній прямій та інтервали, а учні  шукали допущені помилки. В 11 класі при вивченні теми «Похідна суми, добутку і частки функцій» шукали помилки в похідних елементарних функцій.
 • Сніжна грудка
 • Світлофор
 • Місткий кошик
Наприклад, при вивченні теми «Многокутники» у 9 класі, я пропоную учням на аркуші  паперу записати всі відомі формули з теми за 2 хв. Потім один із учнів зачитує свої відповіді, а всі решту викреслюють назви, які повторюються. Таким чином, виграє той, в кого найбільше не закреслених слів.  
 • Пінг-понг
Наприклад, у 5 класі з метою перевірки таблиці множення або перевірки навичок усних обчислень, до дошки виходять двоє учнів, які по черзі кидають один одному м’яч, і відповідають на запитання товариша. Також, цей метод використовую у 7 класі при перевірці формул скороченого множення, при перевірці властивостей чотирикутників у темі «Чотирикутники» у 8 класі тощо.
 •  Лото
При вивченні теми «Чотирикутники» у 8 класі складаю лото із назв чотирикутників та їх властивостей. З іншої сторони аркуша зображаю якийсь малюнок. Якщо учень правильно впорався із завданням, то з іншої сторони він складе цей малюнок.
 • Тести
 • закритого (вибір однієї правильної відповіді) типу
 • відкритого (необхідно доповнити речення)типу
 • тести на встановлення відповідності, зв’язків тощо
 • Математичний диктант
На більшості уроках математики присутній етап вивчення нового матеріалу. Для цього перед вивченням предмету, або перед уроком, або перед  новою темою я пропоную учням скласти модель майбутніх знань. Наприклад, при вивченні теми «Чотирикутники» у 8 класі пропоную учням скласти модель теми «Чотирикутники» і вказати на зв’язки, які є між фігурами; при вивченні теми «Взаємне розміщення прямих на площині», зокрема при вивченні ознак та властивостей паралельних прямих, малюю учням на дошці схему, яка відображає зв’язки між предметом вивчення, означенням, ознаками та властивостями:
 
Також на багатьох уроках використовую прийоми для самостійної роботи із текстом підручника, роботу у групах. Наприклад, при вивченні теми «Функції» пропоную учням скласти опорну схему, в якій потрібно зобразити раніше вивчені функції та їх властивості.
На цьому етапі уроку користуюся різними комп’ютерними презентаціями, «Повторне відкриття», «Броунівський рух» тощо.  
 Наприклад, при вивченні теми «Лінійні рівняння з однією змінною» у 7 класі роздаю по картці кожному учневі. На картках записано по одній основній властивості рівнянь та наведені приклади. Завдання учня полягає в тому, щоб протягом відведеного часу поділитися своїм фактом з найбільшою кількістю однокласників і самому одержати інформацію від іншого учня.
         Наприклад, у 6 класі під час вивчення теми «Подільність натуральних чисел», я запропонувала учням зробити проект на тему «Досьє числа», де потрібно було знайти різну інформацію про певне число, яке не повторювалося у кожного учня. Результати своєї роботи учні представляли у вигляді презентації.
         На етапі узагальнення і систематизація вивченого матеріалу використовую такі прийоми і методи:
 • Навчальна гра «Відгадай задумане слово»
 • Робота в групах
 • «Карусель»
 • «Акваріум»
           Наприклад, у 8 класі при вивченні теми «Розв’язання задач за допомогою квадратних рівнянь» об’єдную учнів в групи і одна група сідає в центрі класу. Учні, які знаходяться в зовнішньому колі, слухають, не втручаючись в хід обговорення, але після дискусії клас має підтримати чи відкинути ідею. Після розв’язання задачі місце в «акваріумі» займає інша група і обговорює наступну задачу.   
Важливими етапами  уроку із використанням інтерактивних технологій є оцінювання, підбиття підсумків урок, на якому використовую такі методи і прийоми:
 • Метод «Прес»
 • «Незакінчені речення»
 • Підсумкова рефлексія
 • Самооцінка
 • Прес - конференція
          Одним із способів, який я використовую, є організація позакласної роботи, зокрема організація діяльності математичного гуртка, проведення тижнів математики у школі, підготовка та участь учнів у олімпіадах, конкурсах тощо.
   Постійно підвищую свій фаховий рівень. Є головою комісії природничо-математичного циклу школи, виступаю на педрадах, методичних об’єднаннях, беру участь у фахових конкурсах. Займаю такі посади: голова ПК школи, голова ревізійної комісії ПК району, голова комісії по соціальному страхуванню, голова комісії по дарункам школі,  також є інструктором при проведенні ЗНО.  
                                  Результативність досвіду  
 Інтерактивні методи навчання дають можливість активізувати мислення учнів, залучати учнів до плідної бесіди, мотивувати навчання, показувати різні точки зору, допомагає ставити свої запитання та формувати власну думку.
Таким чином, використання інтерактивних технологій на уроках математики дає можливість збагачувати світоглядну і моральну основу суджень як окремої особливості, так і громадської думки учнівського колективу. За допомогою подібних інтерактивних вправ можна глибше осмислювати актуальні явища громадського, культурного, міжнародного життя, навчитися поважати власну думку, зрозуміти, що не завжди те, що висловлює більшість, є істиною.
 

 

1/13
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now